О МРЕЖИ ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ

Image
Мрежа жена у полицији је независно, самостално, добровољно и нестраначко Удружење полицијских службеница Министарства унутрашњих послова. Подржава вредности по којима свака жена има могуђност да оствари своје потенцијале и тиме допринесе ефикасном функционисању Министарства уз пуно уважавање различитости и недискриминације путем превентивног рада и адекватног реаговања на такве појаве.

Мрежа жена у полицији је заснована на принципима постављеним у Јединственој декларацији о људским правима усвојеној од стране Генералне Скупштине УН 1948. године и нема никакву везу ни са једном организацијом или удружењем у Србији или ван ње, која своје активности везује за политичку, верску, националну или било коју дискриминацију.
визија

визија

МУП подржава вредности и принципе једнаких могућности за остваривање потенцијала запослених које доприносе ефикаснијем раду и одговору полиције на различите безбедносне изазове.
ЦИЉЕВИ

ЦИЉЕВИ

Циљеви Мреже су да оснажи жене у полицији за обављање свих послова, каријерно напредовање, да врши укупну промоцију безбедности жена у друштву уз спречавање свих облика...
МИСИЈА

МИСИЈА

Удружење афирмише улогу, положај и значај жена у полицији, оснажује их за обављање свих послова, каријерно напредовање и доприноси унапређењу безбедности жена у друштву.