Друга редовна седница Удружења ,,Мрежа жена у полицији Републике Србије"

На Другој редовној седници Удружења „Мрежа жена у полицији Републике Србије“, одржаној дана 29. децембра 2020. године, донета је Одлука о именовању новог Управног одбора, затим Одлука о именовању председника Удружења, председника Скупштине и секретара Удружења.

У складу са тим, нови Управни одбор именован је у следећем саставу:

 • Тања Јеремић Велимировић, Сектор за људске ресурсе;
 • Марија Синђелић, Дирекција полиције;
 • Катарина Томашевић, Дирекција полиције;
 • Наталија Томић, Сектор за људске ресурсе и
 • Татјана Ветро, Полицијска управа у Суботици.

За председника Удружења именована је Татјана Ветро из Полицијске управе у Суботици.

За председника Скупштине Удружења именована је Свјетлана Обрадовић из Секретаријата Министарства унутрашњих послова, док је за секретара Удружења изабрана Данијела Остојић из Управе полиције у седишту Дирекције полиције.

Такође, на поменутој седници донета је и Одлука о образовању регионалних центара ,,Мреже жена у полицији РС“, којом су именовани регионални координатори за подручја јужног, источног, централног и северног округа, као и координатор испред седишта Министарства, и то:

 • Јужни округ – координатор Гордана Мијовић;
 • Источни округ – координатор Милена Божић Милић;
 • Централни округ – координатор Татјана Светозаревић;
 • Северни округ – координатор Марина Јовановић;
 • Западни округ – координатор Ана Кијановић и
 • Седиште – координатор Драгана Вучковац.