Представница Мреже жена у полицији из Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

Упознајмо наше чланице, оне су лице Мреже жена у полицији.

У Министарству унутрашњих послова запослена је од 2006. године, након стеченог образовања дипломираног правника, најпре на радном месту вишег аналитичара, а потом главног аналитичара у тадашњој Управи за аналитику.
Од 2015. године обавља послове на радном месту шефа Одсека за извештавање и информисање у Одељењу за аналитику. Четири године касније постаје заменик начелника Одељења за полицијску аналитику у Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије.
Полазник је бројних курсева, обука и других видова стручног усавршавања, а члан је и већег броја радних група на нивоу Министарства унутрашњих послова.
Одговорна и посвећена.
Она је Ана Ранковић, представница Мреже жена у полицији из Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије.