Секретар Мреже жена у полицији

Упознајмо наше чланице, оне су лице Мреже жена у полицији.

Катарина Томашевић, Секретар Мреже жена у полицији.
Након што је 2000. године, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.82, 2001. године, запослила се у Министарству унутрашњих послова. Током 2003-2004. године, завршила је Дипломатску академију при Министарству спољних послова и стекла дипломатско конзуларно звање „дипломатски аташе“. До 2009. године, радила је у Управи криминалистичке полиције, Служби за борбу против организованог криминала, на пословима коориднатора међународне сарадње. У Дирекцији полиције ради од 2009. године. Посвећена је унапређењу положаја жена у полицији и активан је члан многих релевантних тела која се баве овим питањем: заменик је члана Политичког савета Владе за спровођење НАП за примену Резолуције 1325, Савета Безбедности Уједињених нација – жене, мир и безбедност у РС (2017-2020), члан Аналитичке радне групе за праћење и спровођење НАП за примену Резолуције 1325 Савета Безбедности Уједињених нација – жене, мир, безбедност у Републици Србији у МУП РС, члан Имплементационог тима у оквиру Пројекта „Развијање родне агенде у МУП Р Србије“, у оквиру билатералне сарадње шведске полиције и МУП-а Р. Србије.

Колеге је описују као вредну, оперативну, посвећену, непосредну, комуникативну и у њој виде изузетног пријатеља. Катарина је, поред свега, веома посвећена својој породици.