Филм Удружења Мреже жена у полицији РС

Још један корак у циљу афирмисања улогe, положаја и оснаживања жена у Министарству унутрашњих послова Републике Србије је и формирање Удружења Мрежа жена у полицији.

Ово удружење подржава вредности у складу са којима свака жена има могућности да оствари своје потенцијале и тиме допринесе ефикасном функционисању Министарства унутрашњих послова.

У оквиру активности Пројекта ,,Имплементација родне агенте у МУП РС", уз финансијску подршку Канцеларије полиције Шведске, снимљен је кратак филм о женама у полицији.

Стварајмо једнаке могућности за све.