Конкурс за основну полицијску обуку

Драге даме,

Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис на основну полицијску обуку у Сремској Каменици 400 кандидата и кандидаткиња који ће, по њеном завршетку, бити распоређени у Полицијску управу за град Београд.

Право учешћа на конкурсу имају пунолетни држављани Србије који немају више од 24 године, са завршеном четворогодишњом средњом школом, са пријављеним пребивалиштем на територији Београда.

Услови су и да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији, поседовање возачке дозволе Б категорије, као и да кандидат испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у статусу овлашћених службених лица.

Рок за подношење пријава је месец дана од 14.02.2019. године, када је конкурс објављен у листу „Политика“, а кандидати своје пријаве могу предати у полицијској станици по месту пребивалишта.

Ово је прилика, драге даме, да се придружите осталим дамама у Министарству унутрашњих послова како бисмо заједно биле јаче и успешније и дале свој допринос угледу и ефикасности службе.