С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА "МРЕЖА ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"

Статут удружења "Mрежа Жена У Полицији Републике Србије"

Преузмите документ

Име фајла: statut.pdf

2667 768

Измене и допуне Статута удружења "Mрежа Жена У Полицији Републике Србије"

Međunarodna dokumenta i domaći normativni okvir vezan za rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju

Повеља УН из 1945

Повеља УН из 1945

Преузмите документ

Име фајла: 01-povelja_un_lat.pdf

1278 173
Универзална декларација о људским правима из 1948

Универзална декларација о људским правима из 1948

Преузмите документ

Име фајла: 02-univerzalna_deklaracija_o_ljudskim_pravima.pdf

1264 160
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Преузмите документ

Име фајла: 03-konvencija_o_eliminisanju_svih_oblika_diskriminacije_zena.pdf

1267 152
Пекиншка декларација и платформа за акцију

Пекиншка декларација и платформа за акцију

Преузмите документ

Име фајла: Izvod iz APR-a

1267 245
Резолуција 1325 СБ УН - Жене, мир и безбедност - из 2000. године

Резолуција 1325 СБ УН "Жене, мир и безбедност" из 2000. године

Преузмите документ

Име фајла: Izveštaji o ispitivanju

1267 572
Устав Републике Србије - Сл. гласник РС бр. 98/2006

Устав Републике Србије - Сл. гласник РС бр. 98/2006

Преузмите документ

Име фајла: Ustav Republike Srbije - Sl. glasnik RS br. 98/2006

1267 304
Закон о равноправности полова

Закон о равноправности полова

Преузмите документ

Име фајла: 07-zakon_o_ravnopravnosti_polova.pdf

1267 158
Закон о забрани дискриминације

Закон о забрани дискриминације

Преузмите документ

Име фајла: 08-zakon_o_zabrani_diskriminacije.pdf

1267 154
Закон о спречавању насиља у породици - из 2016.

Закон о спречавању насиља у породици - из 2016.

Преузмите документ

Име фајла: Katalog proizvoda

1267 149