С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА "МРЕЖА ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"

Статут удружења "Mрежа Жена У Полицији Републике Србије"

Преузмите документ

Име фајла: statut.pdf

3371 1238

Измене и допуне Статута удружења "Mрежа Жена У Полицији Републике Србије"

Međunarodna dokumenta i domaći normativni okvir vezan za rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju

Повеља УН из 1945

Повеља УН из 1945

Преузмите документ

Име фајла: 01-povelja_un_lat.pdf

1626 276
Универзална декларација о људским правима из 1948

Универзална декларација о људским правима из 1948

Преузмите документ

Име фајла: 02-univerzalna_deklaracija_o_ljudskim_pravima.pdf

1612 255
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Преузмите документ

Име фајла: 03-konvencija_o_eliminisanju_svih_oblika_diskriminacije_zena.pdf

1615 258
Пекиншка декларација и платформа за акцију

Пекиншка декларација и платформа за акцију

Преузмите документ

Име фајла: Izvod iz APR-a

1615 394
Резолуција 1325 СБ УН - Жене, мир и безбедност - из 2000. године

Резолуција 1325 СБ УН "Жене, мир и безбедност" из 2000. године

Преузмите документ

Име фајла: Izveštaji o ispitivanju

1615 750
Устав Републике Србије - Сл. гласник РС бр. 98/2006

Устав Републике Србије - Сл. гласник РС бр. 98/2006

Преузмите документ

Име фајла: Ustav Republike Srbije - Sl. glasnik RS br. 98/2006

1615 470
Закон о равноправности полова

Закон о равноправности полова

Преузмите документ

Име фајла: 07-zakon_o_ravnopravnosti_polova.pdf

1615 267
Закон о забрани дискриминације

Закон о забрани дискриминације

Преузмите документ

Име фајла: 08-zakon_o_zabrani_diskriminacije.pdf

1615 257
Закон о спречавању насиља у породици - из 2016.

Закон о спречавању насиља у породици - из 2016.

Преузмите документ

Име фајла: Katalog proizvoda

1615 250
Смернице за имплементацију мера за остваривање родне равноправности

Смернице за имплементацију мера за остваривање родне равноправности

Преузмите документ

Име фајла: 10-smernice-rodna-ravnopravnost.pdf

45 8
Упутство са смерницама за превенцију и заштиту од родно засноване дискриминације и дискриминације засноване на другим личним својствима у Министарству унутрашњих послова Републике Србије

Упутство са смерницама за превенцију и заштиту од родно засноване дискриминације и дискриминације засноване на другим личним својствима у Министарству унутрашњих послова Републике Србије

Преузмите документ

Име фајла: 11-uputstvo_za_zastitu_od_rodno_zasnovane_diskriminacije.pdf

41 8
Приручник за примену медијације у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Приручник за примену медијације у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Преузмите документ

Име фајла: 12-prirucnik_za_primenu_medijacije.pdf

39 7
Приручник за превенцију и заштиту од родно засноване дискриминације и дискриминације засноване на другим личним својствима у Министарству унутрашњих послова Републике Србије

Приручник за превенцију и заштиту од родно засноване дискриминације и дискриминације засноване на другим личним својствима у Министарству унутрашњих послова Републике Србије

Преузмите документ

Име фајла: 13-prirucnik_za_zastitu_od_diskriminacije.pdf

38 8