О МРЕЖИ ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ

Мрежа жена у полицији је независно, самостално, добровољно и нестраначко Удружење полицијских службеница Министарства унутрашњих послова. Подржава вредности по којима свака жена има могуђност да оствари своје потенцијале и тиме допринесе ефикасном функционисању Министарства уз пуно уважавање различитости и недискриминације путем превентивног рада и адекватног реаговања на такве појаве.

Мрежа жена афирмише улогу, положај и значај жена у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, путем: подизања свести запослених у МУП, промовисања родно засноване перспективе у раду, едукације о родним питањима, оснаживања за обављање свих послова и каријерно напредовање кроз менторство, обуку и промоције резултата рада као и пружања савета женама запосленим у Министарству која се односе на питања дискриминације. Поред наведених активности које су интерног карактера, Мрежа жена у полицији има и улогу да кроз сарадњу са надлежним институцијама и организацијама, невладиним и мећународним организацијама, ради на побољшању безбедности жена у друштву.

Image
Мрежа жена у полицији је заснована на принципима постављеним у Јединственој декларацији о људским правима усвојеној од стране Генералне Скупштине УН 1948. године и нема никакву везу ни са једном организацијом или удружењем у Србији или ван ње, која своје активности везује за политичку, верску, националну или било коју дискриминацију.

ЦИЉЕВИ МРЕЖЕ

Циљеви Мреже су да оснажи жене у полицији за обављање свих послова, каријерно напредовање, да врши укупну промоцију безбедности жена у друштву уз спречавање свих облика родно заснованог насиља, подржавајуђи тиме вредности и принципе Министарства унутрашњих послова Републике Србије, по којима свака жена има могуђност да оствари своје потенцијале и тиме допринесе ефикасном функционисању Министарства уз пуно уважавање различитости и недискриминације.

Визија Мреже

МУП подржава вредности и принципе једнаких могуђности за остваривање потенцијала запослених које доприносе ефикаснијем раду и одговору полиције на различите безбедносне изазове.

Мисија Мреже

Удружење афирмише улогу, положај и значај жена у полицији, оснажује их за обављање свих послова, каријерно напредовање и доприноси унапрећењу безбедности жена у друштву.

Оснивање

како је настала Мрежа жена у Полицији

Пројекат „Развијање родне агенде у Министарству унутрашњих послова 2016-2018. године“, је део другог циклуса Програма „Развој Министарства унутрашњих послова Републике Србије 2016-2018“ (SPAP II). Програм је резултат споразума о сарадњи нашег министарства са Краљевином Шведске и представља наставак подршке коју развојним и реформским процесима Министарства унутрашњих послова Републике Србије пружа Шведска агенција за мећународни развој и сарадњу (СИДА), заједно са шведском полицијом.

Један од циљева овог Пројекта је усмерен на стварање предуслова за оснаживање жена у полицији кроз стварање системскe подршке, па је између осталог, предвиђено и формирање Мреже жена у полицији  Републике Србије, које ђе, како је то у свету и Европи, као професионално удружење да да свој допринос унапрећењу положаја жена у полицији.

У току 2017. године, по одобрењу министра, формиран је Иницијативни одбор за оснивање Мреже, који чине чланови Тима за имплементацију Пројекта (по решењима министра број 01-722/16 од 21.1.2016. године и 01-722/16-31 од 17.7.2017. године) и представници појединих организационих јединица МУП-а (Дирекције полиције, Управе граничне полиције, Управе криминалистичке полиције, Управе саобраћајне полиције, Управе полиције, Жандармерије, Сектора за ванредне ситуације, Сектора за људске ресурсе и ЦОПО, ПУ за град Београд, ПУ Пожаревац, ПУ Нови Сад). Формирање Мреже предвићено је и мерама дефинисаним у „Смерницама за имплементацију мера за остваривање родне равноправности у МУП РС кроз систем управљања људским ресурсима“ 01/број 9636/2017-2 од 05.01.2018. године, усвојеним од стране министра.

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА "МРЕЖА ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"

Статут удружења "Mрежа Жена У Полицији Републике Србије"

Преузмите документ

Име фајла: statut.pdf

2666 767