Image

МРЕЖА ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ

Републике Србије

Приступница

Добровољно приступам Mрежи жена у полицији Републике Србије. Прихватам Статут Удружења и обавезујем се да редовно месечно плаћам чланарину у износу од 0,2% од плате, односно пензије. Сагласна сам да ми се чланарина одбија преко платног списка и уплаћује на жиро рачун Удружења.

Пензионисани полицијски службеници уплаћују чланарину на жиро рачун Удружења до 15-тог у месецу. Сагласна сам да се моји подаци о личности обрађују у сврху вођења евиденција у удружењу Мрежа жена у полицији Републике Србије.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com